เครื่องบรรจุของเหลว GCG-MIX

Details:
 GCG-MIX Table type paste filler with mixing hopper