ติดต่อเรา

  หมู่บ้านคลองหลวงเมื่องใหม่ บ้านเลขที่ 49/195-196 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี 12120 โทร.06-3591-2999 หรือ 02-157-9184

  บริษัท บี ที แพ็คกิ้ง จำกัด
  BT-PACKING CO.,LTD
  เลขที่ตั้ง 49/195-196 หมู่บ้านคลองหลวงเมืองใหม่
  หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง
  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  MAIL : btpacks99@gmail.com
  โทร. 02-157-9184
  แฟกซ์.02-157-9185
  โทร. 06-3591-2999 ADMIN
  LINE: 0635912999
  โทร. 091-793-0666 ADMIN
  LINE:0917930666