ติดต่อเรา

หมู่บ้านคลองหลวงเมื่องใหม่ บ้านเลขที่ 49/195-196 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดประทุมธานี 12120 โทร.06-3591-2999 หรือ 02-157-9184

บริษัท บี ที แพ็คกิ้ง จำกัด
BT-PACKING CO.,LTD
เลขที่ตั้ง 49/195-196 หมู่บ้านคลองหลวงเมืองใหม่
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
MAIL : btpacks99@gmail.com
โทร. 02-157-9184
แฟกซ์.02-157-9185
โทร. 06-3591-2999 ADMIN
LINE: 0635912999
โทร. 091-793-0666 ADMIN
LINE:0917930666